De gode tittelordene gir bedre søkeresultat

Sms-ord er gode tittelord. Slik var en rettesnor for nettredaktører tidligere. Viktigst i vår googletid er søkeordstenkning.

Så kan likevel sms-ord og nye ord raskt skli inn og bli dominante i søk. Årets ord som Språkrådet kårer, er skjebnelandsmøte. Det er et ord som gir helt presise treff i Google.

Årets toppliste ser for øvrig slik ut:

  1. skjebnelandsmøte

  2. grottegutt/grottegut

  3. sosionomisere

  4. plogging

  5. fattigdomslykke

  6. matredder/matreddar

  7. videoassistert dømming

  8. slitertillegg/slitartillegg

  9. påvirker/påverkar

  10. gladbobler

Nettredaktører har alltid jaget lesertall. Da er tittelordene viktige. De fanger oppmerksomhet. Det handler om å få artiklene lest. I våre dager handler det i tillegg om at søk avgjør nyhetsfangst og artiklene skal bli lest om et halvt år og i en mye fjernere fremtid.

Bedrifter som blogger, som jobber for organiske treff i søkemotorer, som er ute etter å få økt oppmerksomhet om sine varer, tjenester og verdier for å øke lønnsomheten uten å bruke alle pengene på annonser, må tenke googlifisering: Stoffet må virke i Google i dag og i fremtiden.

Google har sine algoritmer. De rangerer nettsider, løfter dem opp eller skyver dem ned i søkeresultatet.  Det er flere ting du skal tenke på, men en av de viktige tingene er definitivt å tilrettelegge for Google.

Du må dytte ord det søkes på, som er relevante for det du vil ha oppmerksomhet om opp i tittel, få tittelordene opp i adressen og dandere det hele på en leservennlig og god måte som både fanger oppmerksomhet og skaper engasjement, men det er ikke nok.

Det er et eget fag og handler om mer enn de gode tittelordene. Vil du vite mer om hvordan du skal få bedre synlig på Google, så kan Spinner Kommunikasjon AS hjelpe deg.