Er du bedre stilt enn Askøy?

I Askøy sviktet det meste. Resultatet er nærmere 200 som har fått påvist campylobactre. Liv er gått tapt.

Askøy kommune sviktet. Kommunikasjonen står til stryk. Rask varsling kunne ha begrenset skadene.

Krisehåndtering og krisekommunikasjon henger nært sammen. Det handler om ulike ting, men begge deler kreves når kriser skal håndteres. I Askøy kommune sviktet begge deler, skriver Pål Espen Hambre i Gambit Hill+Knowlton i Kampanje.

Har du kriseplan?

Har du kontroll på all risikoen for din virksomhet? Er du bedre stil enn Askøy? Vil varsler i din organisasjon fanges opp? Har du en plan for å håndtere varsler og hendelser og vet du hvordan du skal kommunisere?

Det handler om forberedelser. Et godt tiltak er å utvikle en plan for krisekommunikasjon. Arbeidet med planen vil avdekke kriser som kan forutses. Det vil i seg selv redusere faren for at krisene oppstår.

I norske kommuner er det opplagt at drikkevannet er en mulig risiko. Da handler det om kriseplan. Den inneholder både ansvarsområder, handlingspunkter og kommunikasjonspunkter.

Målet er å forebygge kriser

Målet med all kriseplanlegging er forebygging, men om kriser likevel inntreffer så skal du i alle fall vite hva som er tiltakspunktene: Hvem skal gjøre hva og hvem skal svare opp for de ulike punktene.

Om Askøy var forberedt, så er det åpenbart at mye gikk galt.

Dårlig vannkvalitet er ikke oppsiktsvekkende. Det siste året er det gitt pålegg om å koke drikkevannet i 62 kommuner, viser undersøkelser Aftenposten har gjort.

Elendig drikkevann er med andre ord ikke enestående. Det enestående er hvordan Askøy reagerte. Resultatet kjenner vi. Askøy-saken viser også at uansett hvor god du er til å kommunisere, så hjelper det lite om du ikke er i stand til å håndtere selve krisa. Den må håndteres samtidig med at har størst mulig kontroll på kommunikasjonen.

Spinner Kommunikasjon kan hjelpe deg med krisekommunikasjon. Den beste hjelpen får du om du lager planen før krisen er et faktum.