Ha plan for krisekommunikasjon

Skal du rydde opp i en krise, må du gjøre det skikkelig. Det kan være fint å offentliggjøre en rapport, men da må alt på bordet.

I VGs rapport etter Giske-saken, som ble offentliggjort i sin helhet, er det ubesvarte spørsmål.

Et av spørsmålene som ble stilt da rapporten ble lagt fram er om avisas journalister selv fikk varsleren på banen. Kom varselet fordi VGs journalister bestilte det eller kom det av seg selv?

Kriser kan vokse av seg selv

VG har beklaget saken og hele sin dekning. Problemet er at den beklagelsen kom for sent og at den ikke var dekkende nok.

Mye gikk galt for VG i håndteringen etter at saken ble publisert torsdag 21. februar. Avisa brukte for lang tid før den første beklagelsen kom. Da den kom, ble det ikke gjort ordentlig. Og når avisa fant ut at den skulle evaluere seg selv, gikk det for lang tid.

I tillegg utløste rapporten nye spørsmål. De er til dels enda ikke besvart. Resultatet er at vi har fått en oppskrift på hvordan kriser kan vokse fram og hvordan de kan bli mer ødeleggende enn de må.

I denne saken er kommunikasjonen ikke strøken. God kommunikasjon kan ikke stoppe reelle kriser, men lykkes du ikke med kommunikasjonen stilles det spørsmål ved om du er i stand til å håndtere selve krisa. Da er en krise blitt til to kriser. Det handler om tillit.

Kriser kan skade omdømmet

Giske-saken ødela mye av tilliten til VG. Det viser en meningsmåling bransjenettstedet Medier 24 har gjennomført. 76 prosent svarte at saken hadde redusert tilliten – ikke bare til VG, men til alle mediers politiske dekning.

Størst er likevel tapet av tillit til VG. Over 40 prosent sier at de i liten grad stoler på avisas politiske dekning. Det er ikke heldig. Uten tillit er det bare underholdningsaspektet tilbake for dem som betaler for VGs journalistikk.

I denne saken hører det også med at VGs journalist i etterkant av rapporten svekket dens innhold og skapte nye spørsmålstegn. Det er bare å notere på listen over feil som ikke må gjøres om du havner i en krise.

Kriser kan ofte unngås

Kriseplaner handler om å unngå kriser. Krisekommunikasjon handler om å kommunisere relevant, godt, dekkende og på en troverdig måte. Det handler om å bygge tillit, om å ivareta merkevaren.

Har du en plan for krisekommunikasjon? Spinner Kommunikasjon kan hjelpe deg med planen. Den bør du ha på plass før krisen oppstår.