Politikk med alternative fakta – en vrien øvelse

Rino Andersen

Politikere kan ha egne fakta. De blir tatt. De blir avslørt. De blir latterliggjort av opplyste motstandere og oppegående samfunnsborgere, men de kan fortsatt vinne fram hos sine egne.

Det skyldes flere forhold. Ett av de viktigste er nyhetsunnvikernes frammarsj. Tre av ti leser ikke redaktørstyrte medier. Det gir boltreplass for politikere som fornekter fakta, enten det handler om klima eller andre samfunnsforhold.

Tillit hos få eller alle

De snakker til sine egne. Det er et demokratisk problem. Det er en stor utfordring, men det går altså an i politikk. Og selv om de blir tatt, så mister de ikke oppslutning hos sine egne. Debattinnlegget fra MDGs Ståle Sørensen om FrP i bomdebatten i Drammen, ga trolig begge leire økt oppslutning.

For bedrifter er det annerledes. Bedrifter må ikke engang tenke på å utvikle egne fakta som ikke er sanne fakta. Sånn kan kun politikere holde på. De trenger ikke oppslutning fra et bredt flertall. De trenger bare oppslutning fra noen få eller en tilstrekkelig stor gruppe for å beholde plassen på Stortinget og i kommunestyresalene rundt om.

Bedrifter kan ikke tenke som politikere. De må forholde seg strengt til fakta. Og de må snakke sant. Alltid. Resultatet for bedrifter som mister tillit er langt mer dramatisk enn for politikere som latterliggjør seg selv.

Sånn er det enten du skal framsnakke egne produkter eller tjenester og forsøke å vinne økt oppslutning og økt salg, eller du står midt i en krise. Sannheten først og sannheten sist. Alle andre øvelser kommer du dårlig ut av.

Fakta og sannhet

På feltet om sannhet og fakta handler kommunikasjon for politikere og bedrifter om to ulike verdener. Det er mye bedriftsledere kan lære av politikere om kommunikasjon, men når det handler om fakta, om sannheter og forskningsbaserte funn, så kan ikke bedriftsledere gjøre som politikere.

Altså: De aller fleste politikere er også opptatt av en sannhetssøkende og faktabasert debatt, men der er det altså et handlingsrom som er stengt for andre. Trenger du hjelp eller råd i din kommunikasjon, på det feltet hvor du jobber, så hør gjerne med Spinner Kommunikasjon. Vi har verktøyene. Vi har kunnskapen. Vi vet hva som gjelder.