Slik skriver du en god pressemelding som gir oppmerksomhet

Rino Andersen

Pressemeldinger er ikke umoderne. Utfordringen er å skrive pressemeldinger som virker. Da trenger du noen verktøy som hjelper deg.

Pressemeldinger kan være effektive. De kan sette fart på journalister. Du kan bli kontaktet tilbake eller du kan få hele pressemeldingen publisert, men de fleste hører ikke ett eneste ord og blir heller aldri publisert.

Pressemelding og leserbrev

Denne artikkelen er for deg som vil ha råd om å skrive pressemelding, men også for deg som skriver leserbrev. Da blir du publisert, men det er ikke sikkert du blir lest av så mange, og det er ikke sikkert at du tjener saken din.

Vil du vite mer om å skrive pressemelding eller leserbrev enn svarene du får her, så ta kontakt med Spinner Kommunikasjon. Det er mulig å få faglig hjelp, råd, veiledning – og også hjelp til å utarbeide pressemeldinger og leserbrev som gir gjennomslag.

Din pressemelding skal virke

Aller først skal vi si mer om pressemeldinger og om hvordan du kan skrive pressemelding som virker.

Redaksjoner får mange tips, innspill, henvendelser om stort og smått – og de mottar mange pressemeldinger.

Pressemeldingene kommer i ulike former. Det gjelder at den meldingen du sender virker, at den blir lest, vurdert og at historien blir plukket opp av redaksjonen.

Portvakter bestemmer

Pressemeldingen sendes portvaktene. De som bestemmer hva journalistene skal jobbe med. Potevaktene i redaksjonene kan være forsideredigererne på nettutgavene, reportasjelederne og nyhetsredaktørene. Da historien er ferdig hos journalisten, bestemmer portvaktene hva som skal publiseres.

Det er viktig å unngå skrivefeil, men det er ikke tilstrekkelig for at pressemeldingen du sender blir lest og vurdert. Det skal mer til. Det er mange triks i boka ut over å skrive feilfritt og besvare de fem kjernespørsmålene hvem, hva, hvordan, når og hvorfor.

Besvares disse spørsmålene – og du får fram det viktigste – så er du et steg nærmere å kunne skrive pressemelding, men den kan fortsatt havne rett i søppelboksen.

Spinner Kommunikasjon kan hjelpe deg. Det handler om å nå ut med din historie, ditt budskap og sette dagsorden.

Leserbrev på godt og vondt

Er det viktig for deg å komme uredigert på trykk – og ha kontroll på hele artikkelen, så kan løsningen være å skrive et leserbrev, eller kronikk som det også ofte kalles. Tradisjonelt er leserbrev kortere. Historisk ble kronikker ofte signert av samfunnstopper og var mer ordrike. Redaksjonen utstyrte dem kanskje i tillegg med et bilde av forfatteren og ga dem større plass og oppmerksomhet, men i bunnen handler det om det samme: Det handler om leserbrev.

De fleste leserbrev blir faktisk publisert. Det skal ikke så mye til, men også når du skriver leserbrev er det flere triks i boka enn å unngå skrivefeilene. De lukes dessuten som regel ut av redaksjonen, men ikke forvent at den redder deg fra latterliggjøring om du for øvrig har gått deg bort i teksten.

Kompislesning er et lurt triks. Få en du stoler på, som vil deg vel, og som tør å si ifra om å lese gjennom ditt leserbrev før du sender det. Den jobben kan du også sette bort til profesjonelle. Spinner Kommunikasjon er av dem som kan gjøre jobben for deg.

Fallgruver i leserbrev

Ikke vet jeg om latteren satt løst da redaksjonen vurderte leserbrevet fra Simon S. Nordanger som signerte med ordførerkandidat for Sp i Drammen, selv om listetopp eller førstekandidat nok er mest dekkende.

Selv om signeringen i seg selv er en fallgruve, så er det ikke den som vil bli husket etter hans leserbrev som ble publisert 14. mars i år.

Han begår klassiske kommunikasjonstabber. Hans leserbrev er nyttig å lese før du selv skal debattere, i alle fall om du ikke tidligere har deltatt i det offentlige ordskiftet.

Tabbene er flere: Innlegget er upresist og svakt på fakta, men desto sterkere og mer fargerikt i karakteristika og beskyldninger.

Respekt og omtale

Det er lurt å vise andre respekt og omtanke. Det styrker dine argumenter. Det er lurt å sjekke fakta. Det er lurt å være konkret, og et er en tabbe å tillegge andre motiver.

Det kan være smart å droppe de sterkeste utsagnene, som at noen driver med lureri, fanteri, løgn, være uanstendige, opptre som om de er fulle eller bedrive kokkelimonke.

Det er ikke sikkert at redaksjonen viser deg omtanke og stopper innlegget ditt. Det kan hende du blir stående tilbake som en slags sirkusartist, kun egnet til å underholde og ikke til å bli tatt på alvor.

Trenger du en sparringpartner, så ta kontakt med Spinner Kommunikasjon. Da får du faglige råd.