Presse-, medie- og myndighetskontakt

Alle kan bli sin egen redaktør, ha sin egen mediekanal og publisere sitt eget innhold. Det handler om å ta kontroll.

De tradisjonelle mediene er svekket dramatisk det siste tiåret, men de er fortsatt viktige.  Og de har fortsatt sterk gjennomslagskraft. De kan endre oppfatningen av din bedrift.

Selv om de har mistet mye oppslutning, så er troverdigheten høy. Dermed er de også viktig, og de er viktige i en strategi om kommunikasjon. Det handler om hva som skal oppnås, hvem som er målgruppen, hvem som påvirkes og hvordan de påvirkes.

Mediefeltet strekker seg fra å sende ut pressemeldinger som virker, blir lest og resulterer i omtaler, til kontakt med journalister og redaksjoner, intervjuforespørsler og pressekonferanser.

Det handler om å kunne spillereglene, om å kjenne igjen en god historie, om å forstå mediene og hvordan redaksjonene tenker og virker, og det handler om å legge til rette for historiene du ønsker å dele med andre.

Også kontakt med offentlige myndigheter og beslutningstakere kan avgjøre fremtiden for bedrifter. Det kan være avgjørende, men det kan også kreve mer ressurser og ta mer tid enn din bedrift er rigget for.

Har du en gladsak du vil sette vinger på, eller en kjip sak du helst ikke vil spørres om og som smerter i mellomgulvet, eller behov for bistand til å få beslutningstakere på banen, så kan Spinner Kommunikasjon AS hjelpe deg.